Nowa reklamacja

  • Faktura
  • Reklamowane produkty
  • Szczegóły
  • Załączniki
  • Podsumowanie
Data wystawienia faktury, którą znajdziesz w jej górnej części. Data na fakturze jest w formacie rok-miesiąc-dzień. Zwróć uwagę na to przy podawaniu daty w formularzu, która jest w formacie dzień.miesiąc.rok.
Do znalezienia na fakturze, poniżej danych adresowych płatnika.